موسسین و سهامداران شرکت عبارت اند از :
 • آستانه مقدسه حضرت معصومه (س)
 • شهرداری قم
 • شرکت عمران و مسکن سازان ایران
 • شرکت بهسازی ونوسازی اطراف حرم
 • سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم
 • سازمان توسعه و عمران شهرداری قم
 • سازمان زیباسازی شهرداری قم
مدیریت شرکت:
 
 • مدیرعامل: حاج آقا طیب حسینی
 • واحد اداری و مالی:آقای سید اسماعیل میرعباسی
 • واحد املاک و حقوقی:آقای مهندس سید احمد تکیه ای
 • واحد فنی:آقای مهندس سید مسعود برقعی
 • واحد تفریحی-ورزشی:آقای مهندس رسول شمس
 • واحد ممیزی املاک:آقای سید جواد موسوی
 • واحد روابط عمومی:آقای مهندس محمدرضا مرتضوی نیا
حوزه فعالیت های شرکت عمران معصومیه
 • مدیریت و تهیه طرح های شهر سازی و معماری، آماده سازی، اقدامات اجرایی و احداث ساختمان های لازم در بافت های قدیمی و فرسوده شهری به ویژه اطراف حرم حضرت معصومه (س)
 • تهیه و اجرای طراح های عمران شهری
 • مدیریت و اجرای عملیات خرید اراضی
 • تجمیع و تفکیک و احداث بنا اعم از مسکونی، تولیدی و تجاری در بافت های شهری فرسوده مصوب مرکز شهر قم
 • انجام امور کارگذاری و پیمانکاری، اجرای طرح های مسکن و ساختمان و خدمات و تاسیسات شهری
 • انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، تحصیل وام از موسسات اعتباری و سیستم بانکی بر طبق قوانین و مقررات
 • مدیرت، فروش، نقل و انتقال، استجاره اموال و مستحدثات در قالب قوانین و مقرارت مربوط
 • مدیریت و تجهیز منابع داخل و خارج برای سرمایه گذاری در پروژه های شهری مربوط از قبیل انتشار اوراق مشارکت، تشکیل شرکت ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و غیره در قالب قوانین و مقررات
 
مراجع قانونی و نهادهایی که دارای مسئولیت مستقیم دخالت در بافت فرسوده هستند :
شرکت عمران و بهسازی شهری بر اساس نامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران طی مصوبه شماره 18923/ت 30134 ه مورخ 1383/4/27 هیات محترم وزیران برای مداخله مرجعیت می یابد.
شهرداری ها بر اساس قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/7/9 و مسئولیت های محوله از سوی سازمان شهرداری ها برای مداخله مرجعیت می یابند.
 
آدرس شرکت عمران معصومیه
قم، خیابان معلم، ضلع جنوبی میدان روح الله،کوچه دهم - انتهای فرعی اول